ჟურნალის რედაქცია

ჟურნალის სამეცნიერო სტატუსის განმტკიცების, მისი საერთაშორისო ცნობადობის, საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ სამეცნიერო ბაზებში ინდექსირებისა და ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, ჟურნალს ჰყავს რედაქცია, რომელიც ახორციელებს ჟურნალის საგამომცემლო საქმიანობის მართვას.

სარედაქციო კოლეგია წარმოადგენს ჟურნალის კოლეგიურ ორგანოს, რომელიც დაკომპლექტებულია საქართველოსა და საზღვარგარეთის უნივერსიტეტების, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების, ასევე, ჟურნალის დარგობრივ სფეროში სამართლის პრაქტიკის კვალიფიციური წარმომადგენლების მიერ.

ჟურნალის რედაქციის მიერ საგამომცემლო გადაწყვეტილება მიიღება სამართლიანობის, კეთილსინდისიერებისა და მიუკერძოებლობის პრინციპების დაცვით, აგრეთვე ჟურნალის სარედაქციო პოლიტიკის, აკადემიური და ეთიკის სტანდარტების შესაბამისად.

  

Prof. Dr. Dr. Lela Janashvili

  

მთავარი რედაქტორი: 

ასოც. პროფ., დოქტ., დოქტ. ლელა ჯანაშვილი,

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

ბარსელონის ავტონომიური უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი

 

სარედაქციო კოლეგია:

პროფ. დოქტ. გიორგი ხუბუაივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი; ბერლინის შტაინბაის უნივერსიტეტის რექტორი

პროფ. დოქტ. პაატა ტურავა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

დოქტ. ოთარ ჩახუნაშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი

პროფ. დოქტ. ნორბერტ ბერნსდორფი, მარბურგის ფილიპეს სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი; გერმანიის სოციალურ საკითხთა ფედერალური სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე

პროფ. დოქტ. ხუან რამონ ფერეირო გალგერა, ოვიედოს უნივერსიტეტის პროფესორი

პროფ. დოქტ. როსერ მარტინეზ, ბარსელონის ავტონომიური უნივერსიტეტის პროფესორი

პროფ. დოქტ. ხოსე ხულიო ფერნანდეს როდრიგეს, სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის პროფესორი

პროფ. დოქტ. ტანელ კერიკმეე, ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი

პროფ. დოქტ. ტიჰომირ კატულიჩი, ზაგრების უნივერსიტეტის პროფესორი

დოქტ. ენდრი გიოზო საბო, ევროსტატის იურიდიული და პოლიტიკის ოფიცერი, მონაცემთა დაცვის კოორდინატორი

ეშვინი კუმარი, გიოტინგენის უნივერსიტეტი (LL.M.); ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტის მკვლევარი

აღმასრულებელი რედაქტორი:

ანა თოხაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფ. ასისტენტი


2024-06-13

საკონტაქტო მონაცემები

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის №7,0105
2421000
office@pdps.ge

სოციალური ქსელი