ჟურნალის დებულება

ჟურნალის დებულება განსაზღვარვს ჟურნალის სტატუსს, მისიასა და მიზანს, პუბლიკაციის რედაქციასა და მართვას, ნაშრომის გამოქვეყნების წესს, საგამომცემლო საქმიანობისა და ეთიკის პრინციპებს.

 

იხილეთ სრული: 


2023-03-20

საკონტაქტო მონაცემები

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის №7,0105
2421000
office@pdps.ge

სოციალური ქსელი