ჟურნალი №2
მონაცემთა დაცვის ოფიცერი — „მონაცემთა დაცვის ძირითადი რეგულაციით“ განსაზღვრულ ამოცანებთან დაკავშირებული დარღვევების პრევენციის მექანიზმი
∘ ივა კატიჩი ∘

აბსტრაქტი


მონაცემთა დაცვის ოფიცრის მოთხოვნები დამატებით ტვირთს წარმოადგენს გუნდური სამუშაოებისთვის, რაც მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სამუშაოს უკიდურესად ერთპიროვნულს ხდის. ამ პოზიციის ძირითადი არსი მდგომარეობს ყურადღების ფოკუსირებაში შიდა ორგანიზაციულ საკითხებზე, რათა არ მოხდეს მონაცემთა დაცვის კანონების დარღვევა, რაც ამ პოზიციას უკიდურესად დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებს. სწორედ ზემოთ ხსენებულთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ამოცანების ბუნებიდან გამომდინარე, მონაცემთა დაცვის ოფიცრებს შეუძლიათ, პრევენციული ზეგავლენა მოახდინონ ორგანიზაციაზე რაიმე დარღვევასთან დაკავშირებით, და შესაბამისად, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისადმი პატივისცემაზე, განსაკუთრებით, პირად მონაცემთა დაცვის უფლებაზე.

იხილეთ სრული: 


საკონტაქტო მონაცემები

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის №7,0105
2421000
office@pdps.ge

სოციალური ქსელი