ჟურნალი №2
ევროპის კავშირის „მონაცემთა დაცვის სამართალი“
∘ ნორბერტ ბერნსდორფი ∘

აბსტრაქტი


ჩემი მოხსენება მინდა დავიწყო შეკითხვით: ევროპული კომისია - ევროკავშირის კომისია - გამოხატავს თუ არა უკმაყოფილებას საქართველოში მონაცემთა დაცვის დეფიციტთან დაკავშირებით? და თუ ეს ასეა, ეს დასაბუთებულია თუ მონაცემთა დაცვის კანონი უბრალოდ დახვეწას საჭიროებს?

იხილეთ სრული: 


საკონტაქტო მონაცემები

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის №7,0105
2421000
office@pdps.ge

სოციალური ქსელი