ჟურნალი №2

მისასალმებელი წერილი

∘ ლელა ჯანაშვილი ∘


.

იხილეთ ...
2024-02-02
ჟურნალი №2

მისასალმებელი წერილი

∘ ლევან იოსელიანი ∘


.

იხილეთ ...
2024-02-02
ჟურნალი №2

მისასალმებელი წერილი

∘ ლეონარდო სერვერა ნავასი ∘


.

იხილეთ ...
2024-02-02
ჟურნალი №2

ევროპის კავშირის „მონაცემთა დაცვის სამართალი“

∘ ნორბერტ ბერნსდორფი ∘


აბსტრაქტი

ჩემი მოხსენება მინდა დავიწყო შეკითხვით: ევროპული კომისია - ევროკავშირის კომისია - გამოხატავს თუ არა უკმაყოფილებას საქართველოში მონაცემთა დაცვის დეფიციტთან დაკავშირებით? და თუ ეს ასეა, ეს დასაბუთებულია თუ მონაცემთა დაცვის კანონი უბრალოდ დახვეწას საჭიროებს? იხილეთ ...
2024-02-02
ჟურნალი №2

საზედამხედველო ორგანოს უფლებამოსილების ევოლუცია და რევოლუცია უნგრეთში „მონაცემთა დაცვის ძირითადი რეგულაციის“ (GDPR) გათვალისწინებით

∘ გერგელი ბარაბასი ∘


აბსტრაქტი

მონაცემთა დაცვის ძირითადი რეგულაცია (GDPR) პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ევროპულ სამართალში „თამაშის წესებს“ ცვლის. მისი დამსახურებით რევოლუციური ცვლილებები განხორციელდა საზედამხედველო ორგანოების მასშტაბური გარდაქმნისთვის, პროცედურული და სასამართლო სისტემასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. GDPR-მა მკვეთრად გაზარდა კონფიდენციალობის შესახებ ცნობიერება სხვადასხვა ...
2024-02-02
ჟურნალი №2

დიდი მონაცემების დამუშავებისას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლებრივი გამოწვევები

∘ ზვიად გაბისონია ∘


აბსტრაქტი

თანამედროვე ტექნოლოგიების სწრაფად განვითარების ფონზე იზრდება დიდი მონაცემების (Big Data) დამუშავების მასშტაბები, რაც გამოწვევის წინაშე აყენებს პერსონალური მონაცემების სამართლებრივი დაცვის საკითხებს. დიდი მონაცემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების (მათ შორის, ხელოვნური ინტელექტის) „საწვავს“ წარმოადგენს. „დიდი მონაცემები“ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ...
2024-02-02
ჟურნალი №2

მონაცემთა დაცვის ოფიცერი — „მონაცემთა დაცვის ძირითადი რეგულაციით“ განსაზღვრულ ამოცანებთან დაკავშირებული დარღვევების პრევენციის მექანიზმი

∘ ივა კატიჩი ∘


აბსტრაქტი

მონაცემთა დაცვის ოფიცრის მოთხოვნები დამატებით ტვირთს წარმოადგენს გუნდური სამუშაოებისთვის, რაც მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სამუშაოს უკიდურესად ერთპიროვნულს ხდის. ამ პოზიციის ძირითადი არსი მდგომარეობს ყურადღების ფოკუსირებაში შიდა ორგანიზაციულ საკითხებზე, რათა არ მოხდეს მონაცემთა დაცვის კანონების დარღვევა, რაც ამ პოზიციას უკიდურესად დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებს. ...
2024-02-02
ჟურნალი №2

პერსონალური მონაცემების დამუშავება დრონების გამოყენებით (საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა და შესაბამისობა ქართულ კანონმდებლობასთან)

∘ საბა ელიზბარაშვილი ∘


აბსტრაქტი

ვიდეოგადაღება მონაცემთა დამუშავების ერთერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ფორმაა. თანამედროვე ტექნოლოგიების, მათ შორის, დრონის საჰაერო გადაღების სისტემების განვითარებამ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით, არაერთი ახალი გამოწვევა წარმოშვა. დრონის ხელმისაწვდომობა და გამოყენების სიმარტივე ნებისმიერ პირს საშუალებას აძლევს, დაამუშაოს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ...
2024-02-02
ჟურნალი №2

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს „სამსაფეხურიანი ტესტის“ მიხედვით: რისკები და გამოწვევები

∘ თინათინ ლოლომაძე ∘


აბსტრაქტი

მონაცემთა დაცვა საკანონმდებლო სივრცის ძირითადი ასპექტია. მონაცემთა დაცვა უზრუნველყოფს პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობას და უსაფრთხოებას ტექნოლოგიური წინსვლისა და მონაცემთა გამოყენების გაზრდის პირობებში. სტატიაში განხილულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა და სამსაფეხურიანი ტესტი, რომელიც არის ფართოდ აღიარებული პრინციპი, და გამოიყენება ...
2024-02-02

საკონტაქტო მონაცემები

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის №7,0105
2421000
office@pdps.ge

სოციალური ქსელი